skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Bestyrelsesmøde onsdag 15. marts 2017

Bestyrelsesmøde Onsdag 15. Marts 2017

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag 15. marts 2017, 14 – 15:30
Deltagere: Niels Damsgaard Hansen, Per Henrik Hansen, Frederik Thalbitzer, Anna-Christa Bjerg, Bøje Østerlund og Egon Kjøller. Afbud fra Ulla Birk
Premiere på nyt telefon/videomødeprogram, GoToMeeting med Per Henrik og IFAJ-sekretær Belinda Cluff, Canada, som tekniske tovholdere. Bedre kvalitet og tilsyneladende mere driftssikkert end Skype.

1.    Siden sidst: Egon orienterede om medlemsarrangementet på Daka / ecoMotion, Løsning: godt tilrettelagt fra virksomhedens side. Ca. 10 medlemmer deltog.

2.    Opkrævning af kontingent for 2017 – status: Niels orienterede om den netop iværksatte opkrævning af kontingent for 2017. Fire medlemmer har meldt sig ud, status er 132 betalende medlemmer + et kontingentfrit æresmedlem, samlet en fremgang på 3-4 medlemmer fra sidste år. Uændret kontingent på 400 kroner.
Medarbejdere i alle tre store fagmediehuse, Landbrugsmedierne, Effektivt Landbrug og Fagbladsgruppen, får kontingentet betalt af arbejdspladsen.
Frederik prøver at hverve nye medlemmer hos Landbrug & Fødevarer
Et par af de udmeldte medlemmer har gjort gældende, at de ikke har fået fælles-mails fra foreningen. Omhu indskærpes
Niels arbejder på opdatering af intro-flyer om foreningen. Per Henrik sender den tidlige flyer til ham..

3.    Generalforsamling 2017. Dato: 18. maj.
Egon lagde op til drøftelse af muligheden for at holde generalforsamlingen i tilknytning til Naturmødet i Hirtshals, der åbner samme dag. Arrangementet er inspireret af Folkemødet på Bornholm, men med fokus på naturen og relationerne mellem natur, samfund og erhvervsliv. Der var 4.500 deltagere i premiereåret 2016.
Opbakning i bestyrelsen, idet formanden dog understregede, at medlemmerne lynhurtigt skal orienteres om, at beslutningen om at holde generalforsamlingen i København er ændret, samt at det bliver meldt ud, at det med sikkerhed bliver København næste år. *)
Egon skal gå programmet igennem med henblik på at finde en eller flere relevante oplægsholdere, der kan inviteres til generalforsamlingen. **)
Det besluttes at holde generalforsamlingen fra kl. 11. Egon skal reservere lokale / bestille frokost.
Kontingent 2018: Foreslås uændret 400 kr.
Nye i bestyrelsen: Ulla Birk og Bøje Østerlund træder ud. Der opfordres til at finde egnede kandidater.

4.    Kommende aktiviteter 2017 – foråret 2018. Ideer.
a) Facebook. Per Henrik lagde op til drøftelse af et arrangement om professionel brug af Facebook efter opfordring fra et medlem. Bøje: ”God ide. Landmændene bruger det selv i stor stil. Deres erfa-grupper kommunikerer på Facebook”. Anna-Christa: ”Seges har en kommunikationsmedarbejder med særligt ansvar for Facebook”.
Tovholder: Per Henrik.
Tidspunkt: Efter sommerferien.
b) Etikken i journalistikken: Niels foreslog et debatmøde på journalistuddannelsen på Roskilde Universitet.
Tovholder: Niels.
Tidspunkt: juni
c) Kommunikationsansvarlige i ministerier. Frederik oplyste, at der fra Fødevareministeriet er blankt nej til et møde med foreningen om ministeriets kommunikationsstrategi.
Egon: ”er tiden inde til, at vi gør sagen politisk – f.eks. gennem et møde med udvalgte fødevareordførere?”
d) Bøje foreslog et møde med et konkret emne: Hvordan fungerer NaturErhvervstyrelsen i de nye rammer efter udflytningen til Augustenborg? (Supplerende info: Næsten 400 af styrelsens arbejdspladser blev sidste år flyttet fra København hertil. I hele Miljø- og Fødevareministeriet skal 666 arbejdspladser flyttes ud i landet.)
Tovholder: Anna-Christa.
Tidspunkt: Ikke fastlagt.
e) Et møde med den nye formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg, Christian Lund. Enten et besøg hjemme hos ham selv på Skodborg Kirkevej 5 i Rødding eller i København, gerne kombineret med et oplæg om forbrugertrends fra en fagperson i Landbrug & Fødevarer. Oplagt tema: hvad er konsekvensen af en mere klimarigtige kost – d.v.s. med mindre oksekød?
Tovholder: Frederik med indspil fra Anna-Christa og Niels.
Tidspunkt: Gerne i slutningen af april.

5.    IFAJ-kongres i Danmark 2020
To medlemmer af styregruppen – Niels og Per Henrik – orienterede. Den formelle ansøgning til IFAJ er sendt afsted. Den behandles i udvalget for fremtidige kongresser i forbindelse med dette års kongres i Sydafrika i april.
Næste opgave: At få udarbejdet materiale til potentielle sponsorer.
Der er indhentet tilbud fra Vingstedcentret.
Det overordnede program er lagt med kongres i Jylland, en pre-congress i København og to post-congress-ture, en til Færøerne og en til Fyn. Niels rejser i slutningen af marts til Færøerne og mødes med direktøren for Landbrugsstyrelsen, øernes bondeformand samt en lokal bonde.
Niels: ”Vi gør gode fremskridt i arbejdet med 2020-kongressen”.

6.    IFAJ og ENAJ
Tre bestyrelsesmedlemmer deltager i IFAJ-kongressen i Sydafrika: Niels, Per Henrik og Frederik (vinder af årets artikel-konkurrence). Disse tre er de danske delegerede ved repræsentantskabsmødet. Desuden deltager Hanne Gregersen som medlem af styregruppen for 2020-kongressen. Også Aage Krogsdam og Jørgen Lund tager derned.
ENAJ (European Network of Agricultural Journalists) har udbudt en meget prisgunstig reportage-/studietur I Rumænien. Danmark har op til tre pladser. Den udbydes gennem foreningen, og bestyrelsen besluttede, at ansøgere, der er aktive journalister og har adgang til medier, har højeste prioritet.
Anna-Christa vil udsende indbydelsen med vilkår. ***)

7.    Gambia-projektet. Orientering ved Per Henrik. Projektmedarbejder, journalist Finn Asnæs, rejser på afsluttende besøg i Gambia i maj. Statusrapport er udsendt til bestyrelsen.

8.    Forslag fra Gunner Buck om, at foreningen indkalder til et brainstorm-møde om foreningens fremtidige virke, medlemskredsens udvikling etc.
Det blev besluttet, at Egon tager kontakt til Gunner Buck med anbefaling om, at han fremsætter forslaget til drøftelse på generalforsamlingen.

9.    Evt.
Næste bestyrelsesmøde: Fredag 28. april.
Bøje orienterede om de hidtil frugtesløse bestræbelser på at sikre mediestøtte til Effektivt Landbrug. Med et nyt nej fra medienævnet er mediehuset slået tilbage til start. Det er ikke lykkedes, at opnå forståelse for argumenter om, at bladet også har en kulturformidlende rolle. Overvejelser om at bring sagen for EU’s konkurrencemyndigheder er lagt på hylden.
Niels mente, at foreningen i kraft af sagens principielle aspekter bør på banen med   krav om ligestilling mellem beslægtede medier. ”Vore journalistiske beskæftigelsesmuligheder trues, når vore mediers økonomiske muligheder for at udkomme forringes”, fastslog han.

Referat: Egon Kjøller

*) Udsendelse er sket fredag 17. marts.

**)  Det er efter bestyrelsesmødet besluttet at holde generalforsamlingen uden ekstern oplægsholder, idet placeringen i relation til Naturmødet i sig selv giver medlemmerne adgang til stribevis af ”eksterne oplægholdere”. Vi har tilbudt Naturmødets projekt-koordinator, at foreningens formand kan medvirke i en paneldebat om ”kan mn aflive myter og dogmer om landbrug og natur” i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen.

***) Udsendt søndag 19.3.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
×Close search
Search