skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Bestyrelsesmøde fredag 26. august 2016

Bestyrelsesmøde Fredag 26. August 2016

Referat af bestyrelsesmøde

fredag 26. august kl. 10.40 – 12.00

på Skype-opkobling af deltagerne

 

Deltagere i mødet: Anna-Christa Bjerg, Egon Kjøller Nielsen, Per Henrik Hansen, Frederik Thalbitzer, Bøje Østerlund (første ca. 20 minutter) og Niels Damsgaard Hansen

Afbud: Ulla Birk

Referent: Niels Damsgaard Hansen

 

Pkt. 1.  Godkendelse af seneste referat

Referatet blev godkendt

 

Pkt. 2.  Kort om siden sidst v alle

* Egon fortalte, at han nu er ophørt og fritstillet frem til februar 2017 fra Nordjyske Medier efter 45 år og 15 dage i faget. Fra februar er han folkepensionist og dermed inde i en ny fase, som han selv har valgt.

* Bøje fortalte, at på hjemmefronten er vinterens krise pga. sygdom overstået

* Anna-Christa fortalte, at hun er vikar på Økologi & Erhverv samtidig med, at hun stadig laver noget i sin egen virksomhed.

* Niels fortalte, at han tager til Nepal i 3½ uge for at starte et landbrugsprojekt op for Jysk landsbyudvikling i Nepal – en NGO med rødder i det jyske. Ellers travlt i egen virksomhed

 

Pkt. 3.     Flytning af funktionerne som kasserer og sekretær – og herunder flytning af foreningens konti fra Nordea til Nykredit

Niels fortalte, at han har været i dialog med Niels Jørgensen og Nykredit, og det tager sin tid at få papirerne frem. Især fordi Nykredit ikke har fanget, at der skal to konti til – en til foreningens almene virke og en til CISU-projektet i Gambia, hvortil der knyttes særlige klausuler. Men det er på vej, så Niels Chr. Jørgensen kan overføre penge fra de to konti i Nordea til de to tilsvarende konti i Nykredit.

I første omgang er det Niels, der fungerer som kasserer.

Niels fortalte videre, at han havde aftalt et frokostmøde med Niels J. umiddelbart efter bestyrelsesmødet for at se på de arkivalier, som Niels J. har stående hos sig. Desuden for at snakke om at overføre adressekartoteket til Anna-Christa, der fungerer som sekretær indtil videre.

 

Pkt. 4.     Opkrævning af kontingent for 2016 – status v ndh. Herunder også hvervning af nye medlemmer v alle

Niels fortalte, at han havde fået en mail fra Niels J. med en liste på 19 personer, som ikke havde betalt kontingent for 2016. Ud af de 19 var et bestyrelsesmedlem og et fremtrædende medlem af Gambia-gruppen. De to og tre andre havde betalt, efter Niels J. sendte dem en mail med trussel om eksklusion med mindre, de hurtigt betalte restancen. Yderligere nogle stykker har siden betalt – og lidt flere forventes at betale. På den baggrund er vurderingen fra Niels J., at foreningen vil miste fem-otte medlemmer. Dermed er vi cirka 122 medlemmer i foreningen.

Der var enighed om, at der ude på arbejdspladserne er flere, som er oplagte medlemmer af foreningen. Vi har en ældre flyer, som kan opdateres og sendes ud til disse. Tages op på næste møde i bestyrelsen.

 

Pkt. 5.  Kommende aktiviteter i resten af 2016

 • Besøg hos miljø- og fødevareministeren – FT – møde er på plads og Frederik sørger for, at der bliver sendt orientering ud til medlemmerne om tid og sted
 • Etikken i journalistikken – NDH og BØ – der gøres ikke noget nu
 • Skovgaard i Them – NDH undersøger til efteråret. Hans Skovgaard mobil 61 54 92 30. Den 10. november er en god dag, og NDH har aftalt den med Hans S. Senere – starten af oktober aftales nærmere om arrangementet. Anna-Christa, vil du sende datoen ud sammen med første medlemsmail?
 • Kildegaarden Dansk Kødkvæg NDH undersøger til foråret
 • Møde med fire-fem ordførere fra Folketinget – FT laver oplæg brug af forskningsresultater og klausuler mm – Opfyldelse af EU’s klimakrav 2030. Inden jul om muligt…
 • Jørgen Steen Nielsen, bogudgivelse ”Hvad skal vi med landbruget?” 13. september 2016. Debatmøde m ham og folk fra landbruget…. Torben Hansen, Per Kølster, Søren Ilsøe, husdyr? PHH og ACB undersøger muligheden for et møde i slutningen af oktober på Fyn. Vi betaler togbillet eller anden transport, men intet honorar
 • Debatkulturen i landbruget – hvordan er landbrugspressens rolle i den kontekst? Vi tager det op på næste bestyrelsesmøde….

 

Pkt. 6.  IFAJ-kongres i Danmark 2020

 • Udfærdigelse og indsendelse af formel ansøgning til IFAJ
 • Styregruppen – Per Henrik, Niels DH og Hanne Gregersen – orienterer om:
  • mødet med Vingsted Centret om at bruge dem til base
  • mødet med Jørgen Lund Christiansen om måden at få sponsorer på

Styregruppen har holdt et møde med Vingsted Centret, som er en udmærket lokalitet med de nødvendige faciliteter til vores 2020 kongres. Men andre muligheder skal også undersøges – lige nu er det Bygholm Landbrugsskole og Beder Gartnerskole

Efter besøget i Vingsted Centret kørte styregruppen til Vestermølle i Skanderborg og holdt møde med JLC, der gav mange gode råd om at søge sponsormidler. Tak til ham for det!

 

Pkt. 7.  IFAJ

 • Nyt om IFAJ v PHH
 • Kort om 2016-kongressen i Bonn v NDH

PHH fortalte, at han måtte melde afbud til kongressen i Bonn pga. sygdom i familien. Og gjorde opmærksom på, at der er referater af beslutninger mm på foreningens hjemmeside.

NDH fortalte, at det på mange måder var en fin kongres, men efter hans opfattelse var programmet til den stramme side. Det gav for lidt tid til at netværke og ”tygge drøv” på det oplevede. Det bør vi undgå i DK i 2020.

 

Pkt. 8.  Gambia-projektet

 • Nyt ved PHH

Budget og regnskab er deres svage side – det er åbenbart noget nær umuligt for dem at få det til at fungere. Men nu hjælper en kvinde med regnskabet, så det fungerer lidt bedre uden f.eks. to bilag, der har samme nummer. Bogføringen kniber det også med og budgettet for de næste seks måneder. Vennerne i Gambia er derfor under pres, fordi pengene ikke kan udbetales, før budgettet er på plads. Kun fire ansatte nu, fordi en ophørt efter interne stridigheder. Næste samling med Frederik og Finn Asnæs (lille forbehold pga helbred) er i november dernede. Træning ude på landet og ikke inde i byen. Der bliver ændret lidt. PHH og FT snakker sammen om ændringerne.

 

Pkt. 9.  Mediestøtten

 • Hvad gør vi?

Punktet udskudt til næste møde i bestyrelsen.

 

Pkt. 10.                      Eventuelt

 • Herunder næste møde

Det blev aftalt, at næste møde er torsdag 27. oktober. FT finder tidspunkt for mødet

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
×Close search
Search