skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Bestyrelsesmøde 8. maj 2018

Bestyrelsesmøde 8. Maj 2018

Referat bestyrelsesmøde i Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister 8/5 kl. 20-21.30

Referent: Karsten Himmelstrup

1. Godkendelse af dagsorden – blev godkendt uden kommentarer

2. Referent – Karsten Himmelstrup valgt

3. Godkendelse af referat – godkendt uden kommentarer

4. Bordet rundt – Frederik skal være ordstyrer i en debat i organisationen Fremtidens mad om dels kød, dels pesticider. Finder sted på et gods på Sjælland med 200 deltagere

5. Hvordan går det med regnskabet og medlemsopkrævning – Karsten fortalte, at der er sendt fakturaer ud til medlemmer. Nogle få er kommet retur, andre er gen-sendt via EAN. Der er pt. indbetalt 14.800 kr. i kontingent på kort tid. Regnskabet er revideret, revisorerne er gået i tænkeboks og sender kommentarer.

6. Opfølgning på og evaluering af medlemsmøde om foreningens fremtid. Medlemmerne efterspørger emnerne journalistik og kursus. Vi prøver på mødet om SoMe at lave debat om sociale medier i journalistikkens tjeneste samt hands-on kursusagtigt – tips til brug af de SoME. Karsten og Per H. arrangerer – sandsynligvis i september? Se skriv om medlemmernes ønsker. Vi sætter mål for fremtiden om at lave et kursusagtigt arrangement 1-2 gange årligt og et arrangement om journalistik 1-2 gange årligt. Ros i øvrigt til arrangement i Foulum.

7. Den kommende generalforsamling
a. Dagsordenen. Frederik har udsendt, Frederik, Karsten og Rasmus er på valg. Anne Marie Glistrup bliver dirigent. Referent bliver den næste på listen – Rasmus.
b. Beretningen – flere emner. Per H., fortæller om ENAJ som en del af beretningen
c. Valg – vi mangler kandidater til suppleanter og revisorsuppleant. Frederik vil spørge i de store bladhuse Effektivt landsbrug og maskinbladet.
d. Kåring af vindere
e. Forslag til vedtægtsændringer. Per H. kommer med de sidste forslag på mail, og de bliver sendt ud af Anna-Christa lidt mere end 14 dage før.

8. Kommende møder
a. V/ Karsten og Per Henrik Medlemsmøde om Facebook/SoMe: Sættes i værk
b. Møde om generationsskifte ved GF – er på skinner.
c. Medlemsmøde i Augustenborg – Karsten har kontakt med Majken Lenskjold fra styrelsen, som går ind i arbejdet. Forslag om møde med tidl. Planteavlsrådgiver Martin Ugilt, som nu er rykket over på den anden side af skrivebordet.
d. Forslag om besøg hos Flensted i september/oktober (Claus), da de udvider og udvikler, samt Danespo og Holeby på Lolland i forsommeren 2019. Frederik laver debatmøde med landbrugsordførerne i forbindelse med folketingest åbning i oktober.

9. Gambia-projektet og økonomi – Per H. oplyste, at regnskabet er afsluttet, der er en manko på godt 5.000 kr., spørgsmål om det accepteres af Cis. Ser ud til at give et overskud på godt 18.000 kr. minus evt. manko. Indholdsmæssigt et godt projekt – der blev fra medlemsside sat spørgsmålstegn ved, om det kan overkommes af bestyrelsen – afvist af formanden.

10. Arbejdet med kongres 2020
a. Per Henriks forslag til budget for kongresforberedelserne i 2018 og 2019. De første udgifter er begyndt at trille ind, ligger under budget.
b. Andet. Facebook-side er på plads, opfordring til at like og dele.

11. IFAJ-arbejdet siden sidst
a. V/Per Henrik fortalte om selskabsdannelse, der arbejdes med, samt forslag til IFAJ code of conduct, så vi undgår seksuelle chikaner og andre urimelige tilbøjeligheder.

12. Næste møde – forslag om slutningen af august. Der skal vælges ny kasserer, og sonderingerne er allerede i gang.

13. Evt. Tak for god ro og orden, idet mødet sluttede til tiden.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
×Close search
Search