skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Bestyrelsesmøde 6. december 2017

Bestyrelsesmøde 6. December 2017

Bestyrelsesmøde DFLJ på GoToMeeeting d. 06.12.17
Deltagere: Stig Oddershede (SO), Per Henrik Hansen (PH), Anna-Christa Bjerg (ACB), Frederik Thalbitzer (FT), Karsten Himmelstrup (KH) og Claus Haagensen (CH). Afbud fra Rasmus Willesen (RW).

Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af referatet fra. 26.10.17
Referatet er endnu ikke udsendt. Når det er udsendt af Rasmus, har bestyrelsen en uge til at godkende referatet inden det lægges på hjemmesiden.

Valg af referent
Claus Haagensen er valgt.

Velkommen til Stig Oddershede
Formand Frederik Thalbitzer bød Stig velkommen til arbejdet i bestyrelsen, og vi glæder os alle til samarbejdet.

Bordet rundt
PH: intet nyt fra IFAJ, gør dog opmærksom på IFAJ – Alltech Young Leaders Award. Det er et stipendium for unge, som er under 35 år og medlem af DFLJ eller en af de andre nationale organisationer. PH opfordrer alle unge i foreningen til at søge dette legat. Søg her senest d. 12.01.18: https://quanglo.wufoo.eu/forms/z56xwez08wbsom/ Ring gerne til Per Henrik Hansen hvis du ønsker yderligere oplysninger om stipendiet og overvejer at ansøge.
IFAJ’s nyhedsbrev kan alle abonnere på. PH har omtale af Gambia-projektet i det seneste nyhedsbrev.
ENAJ-årsmøde 2017: vi har først lige modtaget invitationen nu, mødet er i weekenden i Belgien, ingen deltager fra bestyrelsen.
ACB: der har været få indbetalinger siden sidste møde og de nye medlemmer er indskrevet i medlemslisten, KH har overtaget regnskabet.
KH: har fået styr på regnskabet og har checket alle medlemsindbetalinger. Plan Danmark betaler 16.000,- kr i følge aftale.
PH: vi afventer på et afslutte regnskab fra Gambia. Når det kommer, vil set samlede regnskab blive sendt til Elley Revision. PH aftaler nærmere med KH.
Vedr. ny persondatalov som træder i kraft i 2018: KH tjekker med Elley Revision
FT: skal vi gøre brug af Foreninglet.dk? FT og ACB undersøger nærmere.

Afholdte medlemsmøder
FT: medlemsarr. om Gyllegate arrangeret i samarbejde med Verdens Rigeste Landmænd. 3 oplægsholdere og ca. 30 deltagere i mødet hvor der var debat fra start til slut.
CH: arbejdslørdag for medlemmer, 7 personer deltog i arbejdet og 1 person var med på Messenger. Der blev udarbejdet lister over virksomheder, organisationer og fonde, som skal kontaktes i forbindelse med støtte til IFAJ 2020 kongres i Danmark. Næste møde i PR-gruppen er d. 11.12.17.

Kommende medlemsmøder
ACB: medlems møde om foreningens fremtid, som blev vedtaget på generalforsamlingen i maj i år planlægges til sidst i februar. Spørgeskemaundersøgelse planlægges at blive sendt ud i januar 18; ACB og RW arbejder med sagen
Andre idéer:
KH: Der er ikke noget nyt vedr. evt. medlemsmøde hos Landbrugsstyrelsen i Augustenborg.
Medlemsmøde om Facebook, KH og PH arbejder videre med idéen.
Muligt medlemsmøde hos Food Nation evt. i forb. med generalforsamling, FT og SO undersøger nærmere.
Muligt medlemsmøde om Landbrug og økonomi, LF kommer med forslag
Mulige andre emner vendt: State of Green og diplomuddannelse i bæredygtighed på Erhvervsakademi Århus. Emnerne ligger på lager.
Hotte emner fra AU Folum, FT kontakter Claus Bo.

Medlemshvervning
Frederik har kontaktet 31 personer og det har givet 5 nye medlemmer; Claus har kontaktet 2 personer og det har ingen nye medlemmer givet; Per Henrik’s kontakter har givet ét nyt medlem; Anna-Christa har snakket med Økologi & Erhverv men der er ikke landet nogle nye medlemmer endnu; Karsten har endnu ikke kontaktet nogen. Alle i bestyrelsen er enige om at fortsætte planen ½ år frem med at kontakte potentielle nye medlemmer til foreningen.

Nyt om IFAJ 2020 kongres i DK
Sponsorer er på dagsordenen de kommende måneder og de vil blive kontaktet i løbet af foråret. Der vil også blive nedsat flere undergrupper i løbet af foråret. Hovedkongressen er forlænget med én dag til 5 dage. Der arbejdes med en plan om at invitere topfolk fra FAO, EU-landbrugskommisær og danske topledere til en spændende debat over ½ formiddag. Der afholdes præ-kongres i Sverige. Derefter følger præ-kongres i København fra d. 21.06.20 til 24.06.20. Hovedkongressen forløbet i Vingsted fra d.24.06.20 til d. 29.06.20. Til slut afholdes der to efterkongresser på henholdsvis Færøerne og på Fyn og de varer begge fra d. 29.06.20 til 03.07.20.

Principper for udsendelse af info til medlemmer
Diskussion af hvorledes bestyrelsen skal informere og hvordan medlemmerne kan informere og debattere med hinanden. PH og CH kommer med et konkret forslag til næste møde.

Elley Revision
Vedr. underskrifter på referat fra generalforsamlingen: FT arbejder med sagen.

Evt.
Gambia Media Support inviterer vores medlemmer til at deltage i en studietur til Gambia. PH lægger opfordringen på Facebook-siden.

Næste møde
Det afholdes i forbindelse med Plantekongressen i Herning. Vi mødes onsdag d. 17. januar 2018 kl. 12.30 til 16.00, hvor vi afholder bestyrelsesmødet. ACB tager regnskabet med til Herning således at vi kan få de nødvendige underskrifter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
×Close search
Search