skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Bestyrelsesmøde 4. april 2018

Bestyrelsesmøde 4. April 2018

Referat af Bestyrelsesmøde i Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister 4/4 kl. 20-21.30

Til stede: Frederik Thalbitzer, Per Henrik Hansen, Rasmus Willesen, Claus Haagensen, Stig Oddershede og Anna-Christa Bjerg.
Afbud: Karsten Himmelstrup
Sted: GoTo Meeting fra individuelle lokationer

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt!

2. Valg af referent
Anna-Christa Bjerg

3. Godkendelse af referat
Referat godkendt

4. Bordet rundt
Det er ikke så længe siden vi holdt møde sidst, så der var ingen bemærkninger ud over det, der kommer under de enkelte punkter.

5. Hvordan går det med regnskabet og medlemsopkrævning
a. V/ Karsten og Anna-Christa
Frederik Thalbitzer har modtaget et nyt regnskab fra Elley Revision, hvor posten vedrørende tilskud til artikelkonkurrencen fra Plan Danmark i 2017, som kom til udbetaling i starten af 2018, er flyttet til 2017. Dermed er underskuddet halveret. Det er stadig et underskud, men det er acceptabelt i forhold til de beslutninger, der blev taget i 2017. Så regnskabet er således klar til forelæggelse for revisorerne og på DFLJ’s generalforsamling.

6. Kommende møder
a. V/ Anna-Christa og Rasmus om møde om foreningens fremtid. Er under udarbejdelse og færdiggøres til afholdelse den 3. maj i forbindelse med besøg på Dansk Center for Fødevarer og Jordbrug.
b. V/Stig om møde med Food Nation. Der er tilmeldt 11 deltagere, der bliver forplejning og dialog med værterne om mulighederne i dette formidlingscenter. Det kan også være en vigtig relation i forhold til Kongress 2020 i Danmark
c. V/Frederik om møde på Foulum. Udkast til program blev præsenteret med et tema bygget over klima og landbrug fra forskellige vinkler, invitationen til besøget kombineret med medlemsmødet skal færdiggøres og sendes ud til medlemmerne i denne uge.
d. V/ Karsten og Per Henrik Medlemsmøde om Facebook/SoMe: Vedtaget udskudt til efter sommerferien
e. V/ Frederik om medlemsmøde om økonomi evt. ved GF. Temaet skal være generationsskifte og finansiering. Poul Erik Jørgensen fra Nykredit er spurgt om et oplæg, desuden den nye formand for LandboUngdom, en fra CBS. Generalforsamling afholdes sammen med dette møde, revisor Elley skal have datoen, vedtægtsændringer og udsendelse skal planlægges, så formalia overholdes.
f. V/Karsten Himmelstrup Medlemsmøde i Augustenborg. August er i forslag.

7. Gambia-projektet og økonomi
a. V/ Per Henrik Endelig ser det ud til at regnskabet er på plads. Per Henrik er træt af regnskabsrodet og alt det arbejde, det har medført. Bl.a. er regnskabsopstillingen blevet ændret, så den passer til budgetopstillingen. De fleste af de sidste bilag er kommet ind efter en fristudskydelse til den 15. April, der mangler bilag for 8-9000 kr. nu og det vurderes at skyldes bilagsrod ikke svig. Hvis Cisu ikke vil acceptere dette, skal beløbet tages fra foreningens overhead og det bliver således tilsvarende mindre.

8. Arbejdet med kongres 2020
a. Per Henriks forslag til budget for kongresforberedelserne i 2018 og 2019. Per Henrik har sendt budgetforslaget ud før mødet. Det blev taget til efterretning.
b. Andet……. Der har været møde både i styregruppen og sponsorgruppen. Gudrun Andreasen er trådt ind i styregruppen i stedet for Hanne Gregersen, der træder ud. I sponsorudvalget har Jørgen Lund Christiansen kontakt til nogle af de potentielt store sponsorer. Firmaerne tilbydes kontakt til journalister udenfor.dk, mulighed for at tilbyde faglige udflugter, boder eller anden repræsentation i forbindelse med events/kongressen. De udenlandske journalister kan også tilbydes interviews med top-direktører. En brochure om kongressen er nu tilgængelig på nettet.

9. IFAJ-arbejdet siden sidst
a. V/Per Henrik Der har ikke været IFAJ executivmøde siden sidst, på det kommende møde i april er den nye fond på dagsordenen. Der har været stillet en lang række spørgsmål om fondens opbygning og hjemsted, som bestyrelsen løbende er blevet orienteret omkring. Der er kommet en invitation til messe i Tyrkiet og en pressetur i Israel.

10. IFAJ konkurrencerne
a. V/ Frederik. Vinderne er fundet og herunder hvem der får deltagelsen på årets kongress betalt. Resultatet offentliggøres på den kommende generalforsamling.

11. Næste møde
Tirsdag den 8. maj kl. 20. Per Henrik bestiller GotoMeting, det giver erfaringsmæssigt mindst it-problemer og den bedste lyd og billedgengivelse under mødet.

12. Evt. Intet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
×Close search
Search