skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Bestyrelsesmøde 27. august 2017

Bestyrelsesmøde 27. August 2017

Referat fra bestyrelsesmøde i DFLJ, 27. august 2017

Holdt som telemøde.

Deltagere:
Frederik Thalbitzer, Anna-Christa Bjerg, Claus Haagensen, Rasmus Willesen og Per Henrik Hansen (referent).

Afbud:
Anne Krog Kjærsgaard

Pkt. 1. Den ekstraordinære generalforsamling 8. september:
A, kort om formandens redegørelse: Enighed om Frederiks oplæg til den redegørelse han vil fremlægge om forløbet op til, under og efter generalforsamlingen i Hirtshals i maj.

B, praktiske indkøb: Claus sørger for indkøb af sandwichs og kage og blandede vand.

C, forslag til bestyrelsesmedlemmer: Vi har kendskab til en kvalificeret kandidat til den post der giver valg for et år. Per Henrik genopstiller til den treårige post. Hvis der kommer tre eller flere kandidater til de to poster, vil vi foreslå én samlet afstemning således at den kandidat der får flest stemmer, vælges for tre år, og kandidaten med næst flest stemmer vælges for et år.
Frederik vil prøve at finde et par kandidater til suppleantposterne.

D, forslag til dirigent: Per Henrik spørger en egnet kandidat.

Andet vedrørende den ekstraordinære generalforsamling: Et medlem har spurgt om vedkommende kan afgive sin stemme gennem fuldmagt. Foreningens vedtægter siger intet om dette. I bestyrelsen er der enighed om at det bør være muligt, men vi vil bede generalforsamlingen sige ja eller nej. Dette skal oplyses i den reminder der sendes ud en uges tid før generalforsamlingen. Næste gang vedtægterne skal revideres, skal vi huske at der også skal tages stilling til fuldmagter.
Per Henrik vil holde et kort oplæg om forberedelserne til IFAJ 2020 kongressen hvorefter der skal være mulighed for input fra forsamlingen.

Pkt. 2. Kommende møder, herunder medlemsmødet om foreningens fremtid:
Anna-Christa foreslår at vi nogle uger før mødet laver en spørgeskemaundersøgelse om medlemmernes holdninger og forventninger til foreningen. Enighed om at det er en god ide. Det vil også være godt at inddrage folk som ikke er medlemmer, selv om de kunne være det, og få dem til at fortælle hvorfor de ikke har meldt sig ind.
Rasmus og Anna-Christa arbejder videre med at forberede mødet. På den ekstraordinære generalforsamling vil de holde et ganske kort oplæg om forberedelserne.

Pkt. 3. Kommende rejser:
Vi har danske deltagere med på ENAJ og IFAJ rejser til Estland (EU fødevareministermøde), Schweiz og Finland.

Pkt. 4. Næste bestyrelsesmøde:
Holdes som telemøde onsdag 13. september kl. 15. Per Henrik booker mødetid på Go To Meeting hos IFAJ.

Pkt. 5. Evt.:
Gambia-gruppen forbereder offentligt informations- og evalueringsmøde i København 27. september. Indbydelse laves færdigt de kommende dage og sendes derpå ud som medlemsmail.

Anna-Christa gør opmærksom på at kulturministerens ’Antennerne ude’ høring om dansk mediepolitik slutter i september. I medlemsmailen om Gambia-mødet vil vi i et P.S. opfordre medlemmerne til at bidrage til høringen på antennerneude.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
×Close search
Search