skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Referat fra bestyrelsesmøde 26. oktober 2017

Referat Fra Bestyrelsesmøde 26. Oktober 2017

Bestyrelsesmøde DFLJ på GoToMeeting 26.10.2017

Deltagere: Per Henrik Hansen (PH), Anna-Christa Bjerg (AC), Frederik Thalbitzer (FT), Claus Haagensen (CH), Karsten Himmelstrup (KH), Rasmus Willesen (RW).

 • Godkendelse af dagsorden
 • Valg af referent
  • Rasmus Willesen er valgt.
 • Bordet rundt – alle
  • Diskussion om hvorvidt Anne Kjærsgaard skal fortsætte som passivt medlem frem til næste GF eller ej. Det besluttes, en suppleant skal træde til i stedet for Anne Kjærsgaard, når der er styr på banken. Frederik kontakter en suppleant
  • Food Nations interesse for IFAJ-kongressen ventes der med at tages stilling til.
  • Karsten Himmelstrup tager kontakt til Landbrugsstyrelsen? med henblik på et møde.
  • Per Henrik: Hvem deltager i ENAJ-møde i Bruxelles i december? Frit valg for medlemmerne af bestyrelsen at deltage, og den pågældende person er så foreningens delegerede. Egenbetaling.
 • Status på kasserersituationen (AC og KH)
  • AC har set kontoen, og der kan formentlig foretages betalinger. Der er adgang
 • IFAJ executivmøde i Tjekkiet (PH)
  • Der ligger nyt på hjemmesiden. Derudover er der kommet resultat fra medlemsundersøgelsen i IFAJ. Bestilling af pressekort skal ændres til at ske via IFAJ’s hjemmeside. Ukrainere vil invitere på pressetur næste år, informationer følger. Der kan søges om legat fra Young Leaders, der henvender sig til medlemmer under 35 år. Her kan man få 1.000 euro til deltagelse i kongressen i Holland samt en tur et par dage før kongressen med andre unge IFAJ-journalister.
 • Afrapportering af Gambiaprojekt (PH)
  • Afholdt offentligt møde på Landbrugsavisen. Arbejder på skriftlig afrapportering til CISU. Frederiks kommentarer er indarbejdet. Mangler kun et regnskab fra Gambia. Når afslutningsrapporten, samt det færdige regnskab, er færdigt, kan det lægges på hjemmesiden.
 • (Hvornår) Skal vi have suppleant for Anne
  • Beskrevet ovenfor.
 • Afholdte medlemsmøder – FT
  • oktober var der debatmøde på Christiansborg med fem ordførere. Det var en fin succes med 11 deltagere. Sendte også invitation til energi- og miljøjournalister fra den anden forening. Her kom tre.
 • Kommende medlemsmøder – 2/11 (Frederik) og 11/11 (Claus)
  • november – Gyllegate – er der over 20 tilmeldte foreløbigt. Frederik anslår, at der bliver omkring 30 deltagere.
  • november – invitationen er klar, sendt til AC. Udover invitationen er lavet en video, som lægges på Facebook. Den skal lægges ud i morgen d. 27 oktober.
   Der skal udarbejdes en liste over potentielle sponsorer. CH står for at lave mad, og der skal købes lidt ind. PH kan fortælle om jobopslag til frivillige job ifm. Kongressen i 2020. Svenskerne holder fingrene fra Arla, og vi holder fingrene fra Viking Genetics.
 • Medlemshvervning – er vi i gang?
  • Frederik er ikke begyndt.
  • AC er ikke begyndt.
  • RW er ikke begyndt.
  • KH modtager mail fra LF med mailadresser på alle kommunikationsansvarlige i landboforeningerne.
 • Nyt om kongres 2020 (PH+F)
  • Næste store trin er mødet d. 11. november, og der skal mobiliseres nogle folk til at hjælpe. Der er lavet en lille ændring, og det er besluttet at forlænge hovedkongressen med en dag, og efterkongressen er derfor forkortet en dag, som det blev opfordret på den ekstraordinære generalforsamling hos Arla.
   Derudover er førsteprioriteten at kontakte potentielle sponsorer. Det vil være fint, hvis der er nogle af deltagerne d. 11. November, som har kontakter i de 15 største virksomheder, i.e. DLG, Arla mm.
 • Næste møde
  • Der planlægges et bestyrelsesmøde på telefonen onsdag d. 6 december klokken 19:30 og en time frem. PH booker GoToMeeting.
  • Dernæst skal gerne planlægges et fysisk møde i januar, eventuelt i forbindelse med et medlemsmøde.
   AC og RW finder ud af noget ift. spørgeskemaundersøgelse.
   Der skal afholdes et møde om Facebook, gerne i januar. PH og KH har ansvaret for dette.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
×Close search
Search