skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Bestyrelsesmøde 24. oktober 2018

Bestyrelsesmøde 24. Oktober 2018

REFERAT AF
Bestyrelsesmøde i Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister 24/10 2018 kl. 20

Sted: GoTo Meeting (telemøde)

Til Stede: Per Henrik Hansen, Rasmus Willesen, Claus Haagensen, Anna-Christa Bjerg, Stig Oddershede, Frederik Thalbitzer
Afbud: Karsten Himmelstrup

1. Godkendelse af dagsorden –
Godkendt med tilføjelse af punkt om repræsentant i ENAJ bestyrelse.

2. Referent, vælges – Frederik T.

3. Godkendelse af referat – opfølgning på beslutninger ved mødet
Godkendt. Rasmus hjælper Per Henrik med at identificere hvem, der liker vores Facebookprofiler, så han kan opfordre flere til at deltage på debatprofilen.

4. Bordet rundt – repræsentant til ENAJ bestyrelsen.

a. Frederik spørger om Jørgen Jensen vil være vores kandidat. Hvis han ønsker det og bliver valg aftaler vi er afrapporteringsprocedure til bestyrelsen fx via Per Henrik eller Frederik
b. Medlemmer, der ønsker at få sendt invitationer ud til relevante arrangementer for DFLJ’s medlemmer, kan ikke bare sende en invitation og så gå ud fra at den bliver sendt ud. De må konkret henvende sig og gøre opmærksom på, at de ønsker at få den sendt ud.

5. Nyt fra kassereren, bl.a. medlemstal efter rykkere
a. V/ Anna-Christa
Er i gang med tredje rykkerrunde for kontingent. I alt 151 medlemmer, max. 15 udeståender
Skal i gang med momsregnskab til januar.

6. Seneste møder
a. Medlemsmøde 30/8 om præcisionsjordbrug, Flakkebjerg V/ Stig
God tilslutning og stor tilfredshed med indlæggene. De er vant til at kommunikere, så man kan forstå det.
b. Medlemsmøde Christiansborg når FT åbner V/Frederik
God tilslutning på 17 i alt deraf to fra Miljø- og Energijournalisterne. God feedback på mødet. Gentages næste år.
c. Besøg hos Flensted blev aflyst pga. kun fire tilmeldte. Geografien er medvirkende til få tilmeldte, men vi skal prøve i højere grad at kombinere et besøg med noget debat. Det gælder også i andre sammenhænge.

7. Kommende møder
a. Vilde Bier – sammen med FEM 1/11
b. Medlemsmøde i Augustenborg V/Karsten
c. V/ Karsten og Per Henrik Medlemsmøde om Facebook/SoMe: Forår
d. Åben invitation til at besøge FødevareDanmark i Odense fra Torsten Buhl, Forår
e. Primo januar: Medier på Fyn – Anna-Christa og Frederik er ansvarlige
f. Forår: Ekstrabladet i kombination med andet emne – Frederik
g. Etikken i at leve af at kommunikere for og om en branche, der lever af døde dyr? – Detbat med Mickey Gjerris, lektor i bioetik, IFRO og Danish Crown i samarbejde med Verdens Bedste Fødevarer (åbent møde 2019 uge 17) V/Frederik i proces
h. Besøg på center for konstruktiv journalistik – Per Henrik
i. Nature Energy – hovedkvarter Odense, kombineret med debat (Claus og Frederik)
j.

8. Arbejdet med kongres 2020
a. V/Per Henrik
Møde for mulige turledere på kongressen 8/11 hos Gudrun Andreasen hvor Per Henrik og Frederik er med og 15/11 på Landbrugsmedierne, hvor Frederik kører mødet. Der vil være en sandwich. PH laver reminder Stig kan sende ud om møderne
b. Skal vi have en forsikring, der dækker, hvis kongressen må aflyses pga. force majeure? Vi udskyder beslutningen til Per Henrik har spurgt om erfaringer fra andre lande ved kommende møde i Irland – især erfaringer fra Belgien der havde kongres da der var askesky i 2010 så flyvning var indstillet
c. Indtil nu har konkrete sponsoraftaler for 150.000 kr., og vi er i positiv dialog med andre sponsorer

9. IFAJ-arbejdet siden sidst
a. Møde i Irland V/Per Henrik
Der skal drøftes code of conduct hvis medlemmer bliver udsat for chikane fra andre medlemmer ved arrangementer, fx IFAJ kongresser. Bestyrelsen enedes om ikke at bakke op om muligheden for anonym anmeldelse
b. Der er også lagt op til at den nye fond og vedtægtsændringer for IFAJ skal have en sidste afpudsning, så den endelige vedtagelse kan ske i løbet af vinteren på et ekstraordinært delegeretmøde der vil blive holdt som telemøde.
c. Per Henrik har en lang liste af spørgsmål om andre landes erfaringer med kongres

10. Medlemshvervning
a. V/Frederik
b. Rasmus kontakter andre kommunikationsmedarbejdere i landbo- og familielandbrugsforeninger. Frederik sender ham hvervemateriale.

11. Næste møde
16/1 på plantekongressen ved frokosttid

12. Evt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
×Close search
Search