skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Bestyrelsesmøde 19. juni 2018

Bestyrelsesmøde 19. Juni 2018

Referat fra bestyrelsesmøde i Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister 19/6 2018 kl. 20-20.30

Til stede: Anna-Christa, Rasmus Willesen, Claus Haagensen, Per Henrik Hansen, Karsten Himmelstrup, Frederik Thalbitzer (referent)

Sted: GoTo Meeting – https://global.gotomeeting.com

Frederik beklagede den sene indkaldelse, der skyldtes sene svar på doodle. Det var dog den dag, at flest tilkendegav, at de kunne være til møde.

1. Godkendelse af dagsorden – GODKENDT

2. Godkendelse af referat
a. Referat af bestyrelsesmøde 8/5 godkendt
b. Referat af generalforsamling blev taget til efterretning – godkendt af dirigenten

3. Konstituering
a. Formand – Frederik valgt på GF
b. Næstformand – Claus Haagensen
c. Ifaj-repræsentant – Per Henrik
d. Sekretær – Stig O.
e. Kasserer – Anna-Christa
f. Referent – Karsten H.
g. Webmaster – Rasmus W. – glidende overgang med Per Henrik, der fortsætter på sidelinjen

4. Første arrangementer efter ferien
• August: Flakkebjerg – præcisionslandbrug – Frederik er ansvarlig
• September: Kartofler, Flensted mv. – Claus H. er ansvarlig
• Efterår: Medier på Fyn – Anna-Christa og Frederik er ansvarlige
• Oktober: Ordførere på Chr. Borg ved Folketingets åbning – Frederik er ansvarlig
• Efterår: Augustenborg – Karsten
• Forår: Ekstrabladet i kombination med andet emne – Frederik

5. Næste bestyrelsesmøde
16/8 kl. 14 på FYN hos DLF, hvis det er muligt, Frederik taler med Stig om det

6. Evt.
• Brugerundersøgelse sendes ud til medlemmerne og PEH lægger på net. AC rundsender i løbet af en uge.
• Forslag til IFAJ-fond – Per Henrik sender det ud til kommentarer i løbet af en uge
• Anna-Christa og Karsten udvikler et bilag, der skal udfyldes, når man får refunderet udgifter, så det bliver lettere for kasserer og revisor at læse regnskabet – fremlægges på næste møde

Med venlig hilsen
Frederik

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
×Close search
Search