skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Bestyrelsesmøde 17. januar 2018

Bestyrelsesmøde 17. Januar 2018

Referat fra DFLJ bestyrelsesmøde 17. januar 2018
Afholdt i Herning Kongrescenter
Til stede: Stig Oddershede, Claus Haagensen, Frederik Thalbitzer, Per Henrik Hansen (referent).
Afbud fra Anna-Christa Bjerg og Rasmus Willesen.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelse af punkt om DFLJ’s kommunikationskanaler.

Valg af referent
Per Henrik valgt.

Bordet rundt
Per Henrik informerede om at der holdes IFAJ executiv-telemøde 31. januar. Hvis der inden mødet sendes bilag ud som vi skal tage stilling til, vil PH informere bestyrelsen.

Per Henrik fortalte også at der efter IFAJ executivmødet i Tjekkiet i oktober er kommet en mail fra Jacqueline Wijbenga. Hollands executivmedlem. Jaqueline foreslår at alle afstemningstemaer fremover skal foreligge skriftligt før der stemmes om dem i executivkomiteen. Desuden kritiserer hun en beslutning om at værtslandene skal betale kongresgebyr for seks IFAJ-repræsentanter (præsidiet og to ansatte). Det sidstnævnte har vi taget højde for i budgettet for 2020 kongressen i Danmark.

Hvordan går det med regnskabet?
Meldingen fra kasserer Karsten og tidligere kasserer Anna-Christa er at de snart laver 2017 regnskabet færdigt sammen. Per Henrik vil fungere som post og tage alle bilag (der ligger hos AC) med til Elley Revision, når PH alligevel snart skal ud til Elley med regnskabet for Gambia-projektet. Ved samme lejlighed skal PH bede Elley om en kopi af vores skriftlige aftale med dem.

Nyt om persondatalov med relevans for foreningen
Udskudt til næste møde. Anna-Christa undersøger hvilke konsekvenser den nye lov har for os.

Afrapportering om Gambia-projektet og økonomi
Vores samarbejdspartner NAC i Gambia har sendt deres reviderede regnskab til Per Henrik. Vi afventer nu at de returnerer de ubrugte penge til vores Gambia-bankkonto hos Nykredit. Derefter vil Per Henrik gøre det samlede regnskab færdigt og aflevere det til revision hos Elley.

NAC har i to mails spurgt om vores tanker om fortsat samarbejde i et nyt projekt, og om der er mulighed for at CISU vil forære dem de ubrugte midler.

Beslutning: Vi svarer NAC at vi ikke arbejder med planer om et nyt projekt, og at i hvert fald to tredjedele af den nuværende projektgruppe (Frederik og Per Henrik) ikke har tid eller energi til at være drivkræfter i et nyt projekt. Men hvis de har en konkret ide til et projekt, vil vi gerne høre om det og så spørge vores medlemmer om der er nogen der vil gå ind i det.

Med hensyn til pengene er det helt udelukket at CISU kan eller vil forære NAC de ubrugte midler. Men som et tegn på DFLJ’s og NAC’s venskab vil vi tilbyde at give dem op til 2.000 kr. til konkrete aktiviteter der ligger i forlængelse af det afsluttede projekt. Det finansieres af de penge DFLJ har fået til overhead fra bevillingen til projektet. Dette er et engangs-tilbud og lægger ikke op til at vi fremover skal være sponsor for NAC.

Per Henrik og Frederik formulerer og sender brevet til NAC.

Arbejdet med kongres 2020
Styregruppen og PR-gruppen arbejder på at få sponsorrettet flyer ditto website færdigt. Bl.a. er Claus og Frederik i gang med at lave en video.

Rasmus W. har sagt ja til at være webmaster for sponsor-hjemmeside og Facebooksiden.

Inden næste bestyrelsesmøde laver Per Henrik et forslag til budget for kongresforberedelserne i 2018 og 2019. Tanken er at vi opretter en særskilt kongres-bankkonto, hvortil der fra foreningens almindelige konto overføres et beløb svarende til de budgetterede udgifter for de to år.

IFAJ konkurrencerne
Vi beder Anne-Christa udsende en medlemsmail med en reminder. Samtidig forlænger vi indleveringsfristen til fredag 26. januar.

Foreningens kasse betaler oversættelse af det overordnede vinderbidrag til engelsk. Oversættelse af de andre vinderbidrag klares med IFAJ’s discount-løsning.

Dommerkomite: Frederik, Claus og Bøje Østerlund.

Rasmus W. søger IFAJ’s Young Leader Award. Vi støtter hans ansøgning.

Kommende medlemsmøder

  • Medlemsundersøgelse og -møde om foreningens fremtid: Anna-Christa og Rasmus har skrevet et godt oplæg. Vi siger ja til at bruge de 12 spørgsmål som indgår i oplægget, men vil også gerne have et 13. med om medlemmernes syn på konkurrencerne. For hvert spørgsmål skal der angives forskellige svarmuligheder. Vi siger ja til at bruge de nødvendige penge til teknikken bag undersøgelsen. Vi siger også ja til at medlemsmødet holdes i perioden fra uge 9 til 12. Stedet for mødet må gerne være på Fyn, og gerne i et mediehus. Der må bruges op til 5.000 kr. på afholdelse af mødet. Vi beder AC og Rasmus arbejde videre ud fra disse præmisser.
  • Medlemsmøde på Foulum: Claus Bo Andreasen fra Institut for Agrokøkologi, Aarhus Universitet, har tilbudt Frederik at vi kan få medlemsmøder på både Foulum og Flakkebjerg. Vi siger ja tak til et møde på Foulum i foråret om bioøkonomi og klima samt et møde på Flakkebjerg i efteråret om præcisionslandbrug og et emne mere. Frederik aftaler nærmere med Claus Bo.
  • Medlemsmøde om landbrugets økonomi: Frederik arbejder videre med planerne. Mødet kan evt. holdes sammen med generalforsamlingen i april kvartal.
  • Medlemsmøde om Facebook/SoMe: Karsten og Per Henrik arbejder videre med den udskudte plan. Kan evt. holdes sammen med generalforsamlingen i stedet for økonomi-mødet.
  • Medlemsmøde med Food Nation: Holdes på Axelborg 22. marts kl. 15.30 – 17.30. Stig arbejder videre med det sammen med Food Nation folkene.
  • Medlemsmøde i Augustenborg: Tages op på næste bestyrelsesmøde.

DFLJ’s kommunikationskanaler
Claus’s og Per Henriks oplæg vedtaget med sproglige ændringer (se bilag her). Per Henrik står for den tekniske oprettelse af den nye lukkede Facebookgruppe og bliver administrator sammen med en mere fra bestyrelsen. Vi sender en medlemsmail ud og opfordrer alle medlemmer til at melde sig ind i gruppen.

Medlemshvervning
Vi arbejder hver især videre på sagen.

Næste møde
Afholdes som telemøde onsdag 28. februar kl. 20. Frederik kan evt. ændre dato og tid.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
×Close search
Search