skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Bestyrelsesmøde 16. august 2018

Bestyrelsesmøde 16. August 2018

Referat af bestyrelsesmøde i Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister 16/8 kl. 14- senest 17

Til stede: Frederik, Stig, Claus, Per Henrik, Karsten, Anna-Christa. Afbud fra Rasmus.
Sted: DLF Højmevej 12, Højme, 5250 Odense SV

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt

2. Referent, Karsten Himmelstrup – valgt

3. Godkendelse af referat – opfølgning på beslutninger ved mødet – Godkendt. Der skal laves udkast til regnskabsbilag – hvad skal det indeholde (Karsten og AC)

4. Bordet rundt – PHH fortalte, at han arrangerer journalistkursus under Mediernes Efteruddannelse om landbrug.

5. Repræsentanter ved ENAJ-mødet V/Frederik. Der skal vælges to deltagere til generalforsamlingen/ENAJ, som afholdes i forbindelse med Agromek. Valgt blev AC og Frederik med PHH som suppleant. Der gennemføres her i august/september en række internationale lavbudgetture, som er udbudt til medlemmerne: Østrig, Tjekkiet, Schweiz

6. Facebookgruppen https://www.facebook.com/groups/140515303307358/ V/Per Henrik. Vi har en åben facebook-side og en lukket gruppe til debat blandt tilmeldte medlemmer. Der er tyve tilmeldte medlemmer i den lukkede gruppe lige nu. Efter snak frem og tilbage blev vi enige at bevare den lukkede gruppe. Alle opfordres til at poste debatemner

7. Nyt fra kassereren, bl.a. medlemstal efter rykkere – medlemstallet er på 146 efter første rykker til manglende betalere. Der er fortsat nogle, der mangler at betale. AC arbejder videre med elektronisk betaling, som nogle institutioner og virksomheder ønsker.

8. Kommende møder
a. V/ Karsten og Per Henrik Medlemsmøde om Facebook/SoMe: Udsat indtil videre.
b. Medlemsmøde 30/8 om præcisionsjordbrug, Flakkebjerg V/ Frederik. Kun få tilmeldte – vi lader Flakkebjerg afgøre, om det skal gennemføres.
c. Medlemsmøde i Augustenborg V/Karsten. Tager fat på styrelsen. Kreds 3 Dansk Journalistforbund inviteres med.
d. Medlemsmøde Christiansborg når FT åbner V/Frederik. Frederik arbejder på, at det bliver en dag i den første halvdel af oktober. Repræsentanter for de store partier plus nogle af de små.
e. Medlemsmøde hos Flensted m.fl. om kartofler V/Claus. Der er lavet en aftale med Flensted, og Claus arbejder på, at det gennemføres 4. oktober samt at vi får mad.
f. Åben invitation til at besøge FødevareDanmark i Odense fra Torsten Buhl. Vi lader den stå åben lidt endnu, men takker Torsten for invitationen.
g. Efterår: Medier på Fyn – Anna-Christa og Frederik er ansvarlige. Der arbejdes videre med at lave et besøg på en avis-redaktion for at snakke landbrugs-journalistik. Forslag om at inddrage Lars Attrup og/eller Ulrik Haagerup/konstruktiv journalistik.
h. Forår: Ekstrabladet i kombination med andet emne – Frederik. Der arbejdes videre med at takke ja til invitationen om besøg på EB.
i. Etikken i at leve af at kommunikere for og om en branche, der lever af døde dyr? – Debat med Mickey Gjerris, lektor i bioetik, IFRO og Kopenhagen Fur i samarbejde med Verdens Bedste Fødevarer (åbent møde 2019 uge 17) V/Frederik. Der arbejdes videre med det. Vi siger ja tak til samarbejdet.

9. Gambia-projektet – hvad gør vi ved NAC’s nye forslag (vedlagt)
V/ Per Henrik. Vi vil ikke sige ja til at gå ind i endnu et projekt set i lyset af, at vi skal bruge mange ressourcer på kongressen i 2020. Sidste projekt var mere omfattende og arbejdskrævende end først antaget, og bestyrelsen er ansvarlig for økonomien og selv om, det er folk udefra, som tager sig af det praktiske. Vi opfordrer NAC at gå til IFAJ og spørge i andre lande, om de vil indlede et samarbejde. I givet fald vil vi gerne anbefale.

10. Arbejdet med kongres 2020
V/Per Henrik Detaljer om kongressen blev gennemgået herunder budgettet for udgifterne forud for kongressen. Der er afsat penge til formålet. AC henvender sig til revisor med henblik på afklaring af regnskabsteknik omkring moms. Der var en gennemgang af arbejdet med ture ud fra kongressen samt turistture før og efter kongressen. Der skal bruges en del hænder i den forbindelse. Arbejdet med at skaffe sponsorer blev omtalt. Bestyrelsen kom med forslag til aktiviteter i forbindelse med kongressen. Den ligger i sikre hænder hos Styregruppen. Frederik sørger for, at vi bliver momsregistreret.
b. Andet…….

11. IFAJ-arbejdet siden sidst
V/Per Henrik Der er ikke sket det store siden sidst.

12. Næste møde gennemføres 24. oktober klokken 20 som net-møde

13. Evt. AC spurgte, hvordan det går med medlemshvervningen. Flere lovede at gøre en indsats ud fra lister, de var blevet tildelt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top
×Close search
Search