skip to Main Content
Danske Fødevare og Landbrugsjournalister

Besøg forskerne på Flakkebjerg

Besøg Forskerne På Flakkebjerg

Foreningens medlemmer inviteres til et spændende arrangement på Aarhus Universitets forskningscenter Flakkebjerg ved Slagelse:

Forskning i intelligent jordbrug

Torsdag den 30. august 2018 kl. 12.00 – 16.15 på AU Flakkebjerg, Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse

Formålet med besøget er, at foreningens medlemmer får en introduktion til – eller opdatering – om den forskning, som ligger til grund for udvikling af præcisionsjordbrug.

Det vil sige forskning i relation til bl.a. præcisionssprøjtning og intelligent gødningsanvendelse.

Program

12.00 Ankomst/frokost

12.30 Velkomst og introduktion til dagens program. Claus Bo Andreasen (auditoriet)

12.45 Intelligent gødskning – hvad er potentialet for bedre gødningsanvendelse i praktisk landbrug. Rene Gislum, Institut for Agroøkologi (auditoriet)

13.15 NutriRoute – en ny app skal lette udbringningen og forbedre udnyttelsen af gylle. Tavs Nyord, Institut for Ingeniørvidenskab (auditoriet)

13.45 Forskning i teknologier til behovsbestemt sprøjtning. Rasmus Nyholm Jørgensen, Institut for Ingeniørvidenskab (marken)

14.30 Nye muligheden med præcisionsjordbrug og rækkedyrkning. Peter Kryger Jensen og Bo Melander, Institut for Agroøkologi (marken)

15.15 Kaffe

15.30 Udvikling af bæredygtige planteproduktionssystemer med høj produktivitet og lav afhængighed af pesticider. Oplæg ved Per Kudsk fra Institut for Agroøkologi og efterfølgende debat (auditoriet).

16.15 Afslutning

Bemærk at indlæggene både foregår udendørs og indendørs, så husk intelligent påklædning J.

Tilmelding inden den 23. august til Frederik Thalbitzer lft@landbrugsmedierne.dk

Vel mødt til en spændende eftermiddag.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Back To Top
×Close search
Search